• Afaceri
  • Cum se primesc banii prin programul „Comerţ 2017”

Cum se primesc banii prin programul „Comerţ 2017”

Antreprenorii care se înscriu în program începând din 16 august vor putea primi până la 250.000 lei nerambursabili de la stat dacă îndeplinesc anumite condiţii.

Este vorba de maximum 90% din valoarea cheltuielilor eligibile efectuate, maxim 250.000 lei pentru fiecare beneficiar. Acesta va suporta doar 10% din valoarea investiţiilor demarate, plus TVA-ul aferent întregii sume (deductibil însă). Important de subliniat, sumele vor fi decontate de stat după ce antreprenorul efectuează întreaga investiţie din fonduri proprii. Bugetul alocat pentru perioada 2017-2020 este de aproape 200 milioane lei, din care pentru acest an vor fi acordaţi 49 milioane lei. Cei interesaţi de participarea la program vor depune cererile de finanţare şi planurile de investiţii printr-o aplicaţie de pe site-ul Direcţiei de Antreprenoriat şi Programe pentru IMM (DAPIMM) din subordinea ministerului de resort (www.aippimm.ro).

Printre condiţiile de acceptare in program: firma să aibe cel puţin un an calendaristic de la înfiinţare la data deschiderii aplicaţiei electronice de înscriere a planului de investiţii, codul CAEN pentru care solicită finanţare este autorizat conform art. 15 din Legea 359/2004, nu a beneficiat de alocaţie financiară nerambursabilă în cadrul Programului în ultimii 3 ani şi nu are asociaţi sau acţionari care deţin sau au deţinut calitatea de  asociaţi/acţionari ai altor societăţi  care au beneficiat de alocaţie financiară nerambursabilă în cadrul Programului în ultimii 3 ani, nu are datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru, a obţinut cel puţin 50 puncte în urma completării on-line a planului de investiţii, etc.

Iată câteva tipuri de cheltuieli eligibile: achiziţionarea de echipamente IT, de cititoare pentru coduri de bare, cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare, aparate de marcat electronice fiscale, echipamente tehnologice-maşini, utilaje şi instalaţii de lucru-inclusiv software-ul aferent, aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare necesare desfăşurării activităţilor pentru care a solicitat finanţare, achiziţionarea de electro şi motostivuitoare, de autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu excepţia vehiculelor de teren simbol G, realizarea unei pagini web pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate (inclusiv cheltuieli de înregistrare domeniu, fără hosting), pentru operatorii economici care nu deţin altă pagină web şi care trebuie să fie funcţională la dată depunerii cererii de eliberare a ajutorului nerambursabil şi pe toată perioada de monitorizare; achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/alternative de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care s-a solicitat finanţare, etc. Vezi aici modul în care se acordă punctajele pentru planurile de afaceri înscrise.

citește mai departe

Încearcă și: