Diaspora Start-up îşi alege premianţii

Programul prin care românii plecaţi în străinătate pot primi finanţări de până la 40.000 euro pentru deschiderea unei afaceri în România a ajuns la selectarea formatorilor viitorilor antreprenori.

În acest moment unitatea de management a Programului Operaţional Capital Uman (POCU) face evaluarea proiectelor depuse urmând ca din luna mai să fie semnate primele contracte de finanţare cu organizaţiile care vor deveni administratori de granturi. La rândul lor acestea vor face apoi la începutul verii selecţia şi recrutarea antreprenorilor din grupurile-ţintă, adică a acelor persoane care revin în ţară şi care pot primi până la 40.000 euro pentru deschiderea unei afaceri în România. Cum programul va fi urmat probabil şi de altele asemănătoare în perioada următoare, să-i descifrăm mecanismul urmărindu-i liniile directoare.

Alocarea totală pe schema de finanţare Diaspora Start-up a fost de 30 milioane euro prin Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020. Din aceşti bani urmau să fie finanţate proiecte de stimulare a antreprenoriatului în valoare de maximum 5 milioane euro fiecare. În cadrul acestor proiecte, autorităţile sperau să fie incluşi în programe de formare antreprenorială cel puţin 3.000 de români care se întorc în ţară şi să fie deschise cel puţin 300 de mici afaceri care să genereze minim 600 de locuri noi de muncă.

În prima fază, administratorii schemelor de antreprenoriat (sindicate, patronate, asociaţii profesionale, ONG-uri, universităţi, camere de comerţ, etc) depuneau propunerile de proiecte prin care se angajau să pregătească viitori antreprenori şi să le acorde acestora subvenţii pentru lansarea afacerilor în ţară. După alegerea propunerilor câştigătoare, administratorii urmau să selecteze grupuri-ţintă de români care se întorc în ţară pentru a-şi deschide mici afaceri.

Pentru a fi inclus într-un astfel de grup ţintă, viitorul antreprenor (şomer, persoană inactivă sau persoană cu un loc de muncă dar care înfiinţează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă) trebuia să îndeplinească mai multe condiţii: să vrea să deschidă o afacere nonagricolă în mediul urban; să aibă domiciliul în mediul rural sau în cel urban, în regiunile mai puţin dezvoltate ale României; să aibă cetăţenia română şi vârstă de minim 18 ani; să fi avut domiciliul în străinătate în ultimele 12 luni înainte să facă parte din grupul ţintă; să demonstreaze experienţă antreprenorială/profesională/cunoştiinţe tehnice în domeniul vizat. Nu puteau face parte din grupurile ţintă pensionarii, studenţii sau persoanele casnice.

După selectarea persoanelor din grupurile ţintă viitorii antreprenori urmau să parcurgă alte 3 etape. În primă fază treceau prin cursuri de formare antreprenorială (învăţau, printre altele, cum se face un plan de afaceri). Urma apoi implementarea proiectelor pentru care au primit finanţarea cu ajutorul administratorilor de scheme de granturi şi li se deconta ajutorul de 40.000 euro de către administratori în două tranşe (o tranşă iniţială în valoare de 75% din suma finanţabilă iar restul după ce faceau dovada că au realizat venituri reprezentând minimum 30% din valoarea tranşei iniţiale din activitatea curentă, în termenul de 12 luni aferent etapei a II-a; daca acest termen nu era respectat, tranşa finală nu se mai acorda). În ultima fază se desfăşura monitorizarea funcţionarii şi dezvoltării afacerilor de către administratorul schemei de antreprenoriat în cadrul celor 12 luni de funcţionare din cadrul etapei a-II-a.

citește mai departe

Încearcă și: