• Teste
  • Pontul
    Săptămânii
  • Resurse
  • Evenimente
  • Calculatoare
  • Știri

Notarii şi executorii devin „informatorii” Fiscului

02 Sep 2017
Banii tăi

Printr-un proiect legislativ ce aduce modificări la Codul de procedură fiscală se elimină notarii publici şi executorii judecătoreşti din lista categoriilor de persoane ce pot refuza să dea informaţii organelor fiscale.

În expunerea de motive privind modificarea în cauză, Guvernul menţionează în proiectul legislativ depus în 24 august că „ notarii publici și executorii judecătorești dețin informații și documente relevante din punct de vedere fiscal, privind patrimoniul persoanelor fizice, în speță cele referitoare la contracte de vânzare-cumpărare de imobile (din care rezultă alocări de fonduri ale persoanelor fizice care pot constitui elemente importante pentru stabilirea bazei impozabile pentru impozitul pe venit), documente aferente procedurii succesorale notariale, punerea în executare a dispoziţiilor cu caracter civil din titlurile executorii, recuperarea pe cale amiabilă a creanțelor și alte documente cu relevanță fiscală. Aceste informații sunt deosebit de importante în desfășurarea de către organele fiscale a activității de verificare a situației fiscale personale a persoanelor fizice”, prevăzută la Capitolul IV - Verificarea situației fiscale personale de către organul fiscal central al Titlului VI - Controlul fiscal din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare”.

Mai departe, autorităţile consideră că notarii şi executorii sunt investiţi să îndeplinească un serviciu de interes public, prin urmare „interesul public ce caracterizează serviciile îndeplinite de aceste categorii profesionale prevalează asupra eventualelor considerente privind confidenţialitatea informaţiilor, mai cu seama în ce priveşte furnizarea informaţiilor relevante către organele fiscale”.

Cu alte cuvinte, notarii şi executorii pot deveni, prin lege, informatorii Fiscului. Rămâne de văzut dacă viitoarele reglementări vor impune ca aceste informări să se depună periodic, imediat după încheierea actelor juridice sau doar la cererea organelor fiscale. Una peste alta, după intrarea în vigoare a acestor modificări (probabil vor fi adoptate prin Ordonanţă simplă) după publicarea lor în Monitorul Oficia, mare grijă la declaraţiile de venituri depuse începând de anul la ANAF. Este posibil ca destul de curând un inspector fiscal să ne întrebe, de pildă, ce facem cu mai multe proprietăţi goale, de ce nu le închiriem sau vindem sau dacă n-am făcut-o deja...

ÎNTREABĂ EXPERTUL

Întreabă expertul

Ai întrebări? Avem răspunsuri!

ABONARE LA NEWSLETTER

Newsletter

Abonare la Newsletter